Algemene Voorwaarde

Wegens de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), vraag ik uw toestemming om de volgende gegevens vast te leggen. Met de volgende doelen.

Persoonsgegevens:
Pedicurepraktijk Aalsmeer kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pedicurepraktijk Aalsmeer.

Pedicurepraktijk Aalsmeer kan de volgende persoonsgegevens verwerken, om u zo adequaat mogelijk te begeleiden in de behandeling;

  • Naam, adres en woonplaatsgegevens;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw IP-adres;
  • Medische gegevens , om contra-indicaties vast te stellen;
  • Korte samenvatting van uw behandelingen; 
  • Persoonlijke gegevens zoals aangegeven in het intakeformulier.

Tijdens de behandeling slaat Pedicurepraktijk Aalsmeer gegevens op van de gesprekken die gevoerd worden, om een passende behandeling te bepalen. Deze gegevens heeft Pedicurepraktijk Aalsmeer enkel op mijn eigen laptop, hiervan bent u op de hoogte doordat u van mijn diensten gebruik maakt. Deze gegevens gebruikt Pedicurepraktijk Aalsmeer enkel voor doeleinden die betrekking hebben op uw behandelingen.

Waarom zijn deze gegevens noodzakelijk voor Pedicurepraktijk Aalsmeer:
Pedicurepraktijk Aalsmeer verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te behandelen. Ook omdat in sommige gevallen ik u niet mag behandelen of pas op een later moment mag behandelen.

Hoe lang Pedicurepraktijk Aalsmeer uw gegevens bewaart:
Pedicurepraktijk Aalsmeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard vanaf het moment van de laatste behandeling.

Gegevens delen met anderen:
Pedicurepraktijk Aalsmeer verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst van u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Pedicurepraktjk IJmuiden zal dit nooit doen zonder persoonlijk contact met u hier over te onderhouden.

In kaart brengen van websitebezoek:
Op de website van Pedicurepraktijk Aalsmeer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Pedicurepraktijk Aalsmeer gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

Google analytics:
Pedicurepraktijk Aalsmeer maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Pedicurepraktijk Aalsmeer bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.
De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website van Pedicurepraktijk Aalsmeer aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteiten van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pedicurepraktijk Aalsmeer heeft hier geen invloed op.
Pedicurepraktijk Aalsmeer heeft Google geen toestemming gegevens om via verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pedicurepraktijkijmuiden@gmail.com. Pedicurepraktijk Aalsmeer zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Pedicurepraktijk Aalsmeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen de gaan. De website van Pedicurepraktijk Aalsmeer maakt gebruik van een betrouwbare SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Pedicurepraktijk Aalsmeer verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op.

www.pedicureaalsmeer.nl is een website van Pedicurepraktijk Aalsmeer.